Nawigacja
Inauguracja roku harcerskiego w Polanie

W sobotę 19 września 2015 r. gromada zuchowa i drużyna harcerska uczestniczyła w uroczystej inauguracji roku harcerskiego 2015/2016 w Polanie. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym, w której czynnie uczestniczyliśmy. Następnie odbył się apel inaugurujący rok harcerski, ciepły posiłek, bieg patrolowy dla zuchów i spotkanie ze „świeckim misjonarzem”, który opowiedział o swojej pracy w Kamerunie w Afryce. Zwiedziliśmy zabytkową cerkiew. Obiekt datowany umownie na rok 1790, co oznaczałoby że jest to najstarsza zachowana cerkiew w Bieszczadach. Prawdopodobnie jest ona jednak jeszcze starsza. Miejscowa tradycja głosi, iż wzniesiona została na przełomie XVI i XVII wieku. Zadowoleni ze spotkania z harcerską bracią wróciliśmy do domu. Bardzo serdecznie dziękujemy naszej pani pedagog Danucie Bugajskiej, że zgodziła się z nami pojechać.

Zobacz zdjęcia>>>

dh. Teresa W.

Samorząd Uczniowski

Dnia 14 września 2015 r. w naszej szkole odbyły się powszechne, równe oraz tajne wybory wyłaniające władze do Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Wołkowyi.

Oto wyniki wyborów:

 

Przewodniczący: 
Zastępca: 
Sekretarz: 

Sekcja uczniów kl. 1-3

 

Sekcja uczniów kl. 4-6


Opiekunowie:  

Paulina Kruczek
Aleksandra Szumańska
Natalia Wronowska

Szymon Wronowski
Kamila Bogacka
Filip Wronowski

Jakub Hryniak
Martina Wieczorek
Adriana Bugajska

Bogumiła Łoś

Nowo wybranemu Prezydium Samorządu Uczniowskiego GRATULUJEMY i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności szkolnej.

Spotkanie z biskupem

7.09.2015r.odbyło się uroczyste spotkanie z Księdzem  Biskupem  Stanisławem  Jamrozkiem, który odwiedził naszą szkołę wraz z Księdzem Dziekanem Wojciechem Szlachtą, Księdzem Proboszczem Adamem Chrząszczem i Księdzem Wikarym Zbigniewem Szepieńcem. Gości przywitał Pan Dyrektor Witold Orłowski i przedstawił krótką charakterystykę naszej szkoły. W imieniu uczniów wystąpili przedstawiciele samorządu uczniowskiego gimnazjum: Paulina Kruczek i Kamil Koncewicz. Spotkanie przebiegało w miłej, radosnej i serdecznej atmosferze. Ksiądz biskup podzielił się wspomnieniami z czasów swojego uczniowskiego życia. Część artystyczną pod kierunkiem Pań: Anny Wójtowicz i Lilli Różyckiej przygotowali chórzyści oraz uczniowie klasy I gimnazjum. Wykonano piosenki patriotyczne i religijne, a wśród nich nową wspaniałą „Pieśń Słoneczną” Św. Franciszka w układzie trzygłosowym. Recytowały: Paulina Saczewska, Aleksandra Witkowska, Paulina Kruczek. Na gitarze grała Kinga Błażejewska.

L. Różycka

Zobzca zdjecia>>>

Spotkanie z policjantem

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną  z bezpieczeństwem dzieci. Na początku każdego roku szkolnego dzieci klas 0, I, II i III poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które uczą jak należy zachowywać się w pobliżu drogi.

W ramach edukacji w tym kierunku, 15 września uczniowie klas 0-III uczestniczyli w spotkaniu z policjantami. Miały okazję porozmawiać z policjantką o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły  i poza szkołą. Policjantka omówiła zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem. Podkreśliła, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. 

Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań.

Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

Zobacz zdjęcia>>>

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

OGŁOSZENIE

Spotkanie z rodzicami

w dniu 9.09.2015 r. (środa) godz. 1630

(spotkanie ogólne sala gimnastyczna)

 

L.p.

Oddział

Wychowawcy

Sala

1.

„0”

Teresa Wronowska

2

2.

1SP

Aneta Wronowska

12

3.

2SP

Małgorzata Rychlicka

13

4.

3SP

Ewelina Pasławska

14

5.

4SP

Bogumiła Łoś

5

6.

5SP

Aneta Wronowska (m)

15

7.

6SP

Dariusz Rychlicki

7

8.

1GIM

Anna Wójtowicz

4

9.

2 GIM

Janusz Wójtowicz

10

10.

3 GIM

Renata Walentowicz

9

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. J. Siuzdaka w Wołkowyi informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 1 września 2015 r. (wtorek) o godz. 1015. Uroczystość zostanie poprzedzona mszą świętą w kościele parafialnym o godz. 900

      Serdecznie zaprasza się uczniów i rodziców na uroczystości związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Dyrektor Zespołu Szkół

im. ks. J. Siuzdaka w Wołkowyi 

 

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Zobacz zdjęcia>>>

HARMONOGRAM EGZAMINU POPRAWKOWEGO

HARMONOGRAM EGZAMINU POPRAWKOWEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. J. SIUZDAKA W WOŁKOWYI

 

Egzamin poprawkowy z języka polskiego 28.08.2015 r. (piątek)

egzamin pisemny - godz. 800

egzamin ustny - godz. 845

uczniowie: klasa V SP, I gimnazjum, II gimnazjum 

 

Egzamin poprawkowy z przyrody i chemii  28.08.2015 r. (piątek)

egzamin pisemny - godz. 1015

egzamin ustny - godz. 1100

uczniowie: V SP (przyroda), klasa I gimnazjum (chemia),  

 

Projekt edukacyjny

8 czerwca 2015 r. uczniowie klasy II gimnazjm prezentowali wyniki projektów edukacyjnych prowadzonych w roku szkolnym 2014/2015.

Lp.

Temat

Imię i nazwisko nauczyciela

Uwagi

1

Historia architektury w Europie.

Stroje i tańce w epoce renesansu.

Robert Czop

 

Kamil Koncewicz, Miłosz Rajchel, Krystian Rząsa

2

Szkodliwe działanie pola magnetycznego na organizmy żywe.

Bogumiła Łoś

 

Katarzyna Siuciak, Aleksandra Szumańska, Natalia Strzempka

3

Okna i witraże. Figury magiczne.

Aneta Wronowska

 

Łukasz Sidorski, Niamh Whiting, Agnieszka Wójcik

4

Piękno i walory przyrodnicze rezerwatów przyrody w Bieszczadach.

Agata Steuden

 

Dominik Galant,

Damian Lorenc, Dawid Wójcik

5

Poczuć „chemię do chemii”.

Natalia Jankowska

Ewa Izdebska, Maria Piątkowska,

Patrycja Stanisławczyk

6

Jak przygotować się do wyprawy turystycznej – organizacja wycieczki na Połonine Wetlińską.

Dariusz Rychlicki

Kinga Błażejewska, Julia Sidorska, Izabela Galant

 

zobacz zdjęcia >>>

Potrafię, wiem, znam, radę sobie dam

W maju 2015 roku zakończyła się w Zespole Szkół w Wołkowyi realizacja innowacyjnego projektu edukacyjnego „Potrafię, wiem, znam, radę sobie dam” finansowanego z funduszy europejskich i przeprowadzonego we współpracy z Instytutem Badawczo-Szkoleniowym w Rzeszowie. Uczestnikami projektu byli uczniowie klasy drugiej i trzeciej gimnazjum. Nauczyciele, którzy prowadzili zajęcia w ramach projektu to panie Agata Steuden, Bogumiła Łoś Katarzyna Wronowska oraz pan Robert Czop.

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji uczniów w zakresie efektywnego uczenia się, twórczego myślenia oraz współpracy. Dlatego fundamentem warsztatów było:

  • praktyczne ćwiczenie narzędzi kreatywnego myślenia i działania, w tym uczenia się,
  • współpraca i wspólne uczenie się,
  • działanie w warunkach ograniczeń (np. czasu, materiałów),
  • rozwijanie umiejętności współpracy zespołowej,
  • rozwijanie samowiedzy i pozytywnego obrazu świata, motywującego do rozwoju.

Uczestnictwo w warsztatach dało możliwość odkrywania samego siebie, swoich możliwości  i predyspozycji, odwagi, pewności siebie. Uczniowie poznali wiele narzędzi myślenia i działania, programy kreatywnego i twórczego myślenia, które pozwolą im „rozwinąć skrzydła i poczuć wiatr w żaglach”.

Treści scenariuszy powiązane były z misjami, w których człowiek zdobywał kosmos lub skakał z „krawędzi kosmosu”. Pokazywały one, jak bardzo potrzebna jest kreatywność, innowacyjność, współpraca, treningi nad sobą, planowe działanie oraz zrozumienie, że bez „pracy nie ma kołaczy” ani efektów.

Ciekawą i inspirującą metodą wyzwalającą wśród młodzieży pokłady energii była nauka kosmicznej umiejętności żonglowania. Uczyła ona jak przezwyciężać ograniczenia i uwierzyć w swoje możliwości.

Realizacja projektu wpłynęła na rozwój u uczniów samowiedzy, wiedzy o innych członkach grupy, poprawiła integrację w zespole klasowym. Rozwinęła również umiejętność współpracy zespołowej, która umożliwiła nabycie kompetencji istotnych w procesie zdobywania wiedzy oraz przyczyniła się do budowania pozytywnego obrazu siebie i otaczającego świata.

Zobacz zdjęcia>>>

K. Wronowska

Konkurs na herb

Podczas Festynu Rodzinnego 7.06.2015 r. rozstrzygnięto konkurs na projekt herbu miejscowości Wołkowyja, którego inicjatorami byli przedstawiciele lokalnych władz z panem wójtem Adamem Piątkowskim na czele. Spośród pięciu finałowych prac wybrano projekt Mileny Tempińskiej i przyznano za jego wykonanie nagrodę główną. Pozostałe  cztery otrzymały równorzędne II miejsce. Ich autorami są: Katarzyna Siuciak, Niamh Whiting, Sylwia Bogacka, Kacper Galant. Cenne nagrody (mp3) wręczali: Pani Grażyna Lorenc, Pan dyrektor Witold Orłowski, Pan wójt Adam Piątkowski oraz Pan dyrektor GOKSiT w Polańczyku. W szkolnej galerii wyeksponowano ponownie projekty finałowe i półfinałowe czyli także te, które otrzymały III miejsce (Karol Mrzygłód, Julia Chmielewska, Jakub Augustyn, Zuzanna Lorenc, Aleksandra Szumańska)oraz dyplomy za wyróżnienie (dla Kingi Błażejewskiej, Agnieszki Wójcik, Dawida Janczaka, Julii Kapalskiej, Klaudii Fyczok, Aleksandry Witkowskiej, Klocek Jagody, Szymona Wronowskiego). Jesteśmy dumni z tego, że bardzo duża liczba uczniów (90osób) naszej szkoły zaangażowała się w proces tworzenia symbolu miejscowości Wołkowyja. Oznacza to że dzieciom i młodzieży zależy na promocji Wołkowyi w regionie. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!

L. Różycka

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Gmina Solina
Wołkowyja
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
ZS Wokowyja 2012. Wszelkie prawa zastrzeone. Wspierane przez PHP-fusion. Tumaczenie projektu DaRy.