Warsztaty wiosenne już za nami
Dodane przez DaRy dnia 05/24/2015 23:48

Program edukacji ekologicznej BdPN pt. "Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów"

 W dniach od 5 do 6 maja 2015 r. odbyły się warsztaty w Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy 2 gimnazjum wraz z opiekunkami - p. A. Steuden i p. N. Jankowską.

Wyjazd był kontynuacją warsztatów "Zachowajmy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów". Ich celem jest popularyzacja i pogłębienie wiedzy z zakresu podstaw ekologii oraz wiedzy o zasobach przyrodniczych Bieszczadów i strategii ich ochrony. Pierwsze zajęcia tzw. kameralne jak również i drugie odbyły się w budynku Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych. Tam zdobywaliśmy wiedzę teoretyczną z zastosowaniem środków audiowizualnych, pomocy multimedialnych, ekspozycji muzealnych oraz innych pomocy dydaktycznych; w formie wykładów, gier, zabaw, układanek. Tematyka zajęć były następujące:  

  1. Wybrane zagadnienia z ekologii (blok I)
  2. Środowisko abiotyczne Bieszczadów- ocena zagrożeń i ochrona (blok I)
  3. Szata roślinna Bieszczadów- jej walory i ochrona (blok I)   
  4. Fauna Bieszczadów- jej walory i ochrona (blok II)
  5. System ochrony przyrody w Bieszczadach (blok II)

Etap drugi naszego programu edukacyjnego to wiosenne warsztaty terenowe (dwudniowe). Do terenowej stacji BdPN Suche Rzeki wyjechaliśmy w celu zdobywania tym razem wiedzy praktycznej. Naszą wyprawę rozpoczęliśmy we wtorek o godz. 8:00 spod szkoły w Wołkowyi, skąd wyruszyliśmy w stronę Zatwarnicy. Na miejscu byliśmy już o 9:30, gdzie czekała na nas nasza przewodniczka pani Magda Prajsner. Po rozpakowaniu się wyruszyliśmy żółtym szlakiem na Połoninę Wetlińską poprzez Przełęcz Orłowicza aż na sam szczyt Smereka (1222 m n.p.m). Wychodziliśmy ścieżką przyrodniczą Bieszczadzkiego Parku Narodowego pt.”Suche Rzeki- Smerek”, której symbolem jest szyszka jodły pospolitej. Ścieżka ta składa się z 20 przystanków, przy każdym z nich robiliśmy postój, a nasza przewodniczka przybliżała nam świat fauny i flory bliskich nam Bieszczadów. Tym razem mogliśmy skonfrontować naszą wiedzę teoretyczną w praktyce.

   Pierwsze przystanki omawiają świat zwierząt zamieszkujących górski potok oraz oczko wodne. Poznaliśmy również elementy przyrody nieożywionej - skały oraz gleby, typy olszynek, rośliny lasu bukowego, sztuczny drzewostan modrzewiowo-świerkowy, śródleśne polany. Z kolei wędrując granią połonin poznaliśmy występujące tam zbiorowiska roślinne, rośliny wysokogórskie i wschodniokarpackie oraz ptaki.

Gdy wyszliśmy na szczyt, zachwycaliśmy się pięknymi, rozległymi widokami. Choć jak to w górach bywa, chłodno i wietrznie  to z samą przyjemnością spędziliśmy tu dłuższą chwilę by rozkoszować się bajecznymi górami porośniętymi lasami bukowymi, roślinnością połonin oraz wyrastającymi gdzie niegdzie nagimi ostańcami skalnymi. Niestety w końcu nadszedł czas powrotu do naszej terenowej stacji badawczej. Koniec dnia umililiśmy sobie urządzając ognisko z kiełbaskami. Po wyczerpującej trasie po górach poszliśmy spać.

Następnego dnia wstaliśmy o 7:20, a o 8:00 wyruszyliśmy nad oczko wodne i potok górski. Wyławialiśmy stamtąd różne płazy: traszki karpackie, grzebieniaste, kijanki kumaka górskiego, a także inne organizmy zamieszkujące te wody. Po porównaniu ich
i uzupełnieniu zeszytów ćwiczeń, które dostaliśmy jeszcze pierwszego dnia nadszedł czas powrotu do domu.

O godzinie 10:30 zaczęliśmy się pakować, a o 11:00 wyjechaliśmy w kierunku Wołkowyi. Godzinę później byliśmy już pod szkołą. Wyjazd nie był końcem naszych warsztatów, ponieważ jesienią odbędzie się jeszcze jedno spotkanie na wybranej przez nas ścieżce przyrodniczej Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Wycieczka bardzo nam się podobała i nie możemy doczekać się następnego wyjazdu. W ciągu tych dwóch dni wiele dowiedzieliśmy się o Bieszczadach, zwierzętach
i roślinach zamieszkujących naszą małą ojczyznę. Dziękujemy Paniom opiekunkom za zorganizowanie wyprawy: pani Natalii Jankowskiej, pani Bogumile Łoś oraz pani Agacie Steuden jak również naszej  przewodniczce pani Magdzie Prajsner.

N. Jankowska