Najlepsi uczniowie

klasa IV SP

 

rok szkolny 2011/12

 

Imię i nazwisko - średnia ocen

Barańska Natalia – 4,6

Koncewicz Iwona – 4,5

Suchowiecka Martyna – 4,5

Lorenc Krystian – 4,9

Byczek Fabian – 4,1

Fenio Wojciech - 4,4

Lorenc Ernest - 4,0

Makar Maciej - 4,3

Paszkowski Kacper - 4,2

Wronowska Weronika - 4,2

Zatwarnicki Miłosz - 4,0