Nawigacja
Plan pracy Rady Pedagogicznej

Plan pracy Rady Pedagogicznej

w roku szkolnym 2015/2016

Lp.

Data

Temat posiedzenia

Odpowiedzialni

1.

31.08.2015 r.

(poniedziałek)

Inauguracja pracy RP w roku szkolnym 2015/2016

Dyrektor

2.

9.09.2015 r. (środa)

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami

Wychowawcy klas

3.

14.09.2015r. (poniedziałek)

Rada Pedagogiczna – Plan nadzoru pedagogicznego

Dyrektor

4.

15.09.2015 r.

(wtorek)

Posiedzenie Zespołu do udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej

Wychowawcy klas

5.

27.10.2015 r. (wtorek)

Rada Pedagogiczna – samokształceniowa

Dyrektor, Zespół wychowawczy

6.

29.01.2016 r. (piątek)

Półroczna klasyfikacja uczniów

Dyrektor, Wychowawcy klas

7.

11.02.2016 r. (czwartek)

Podsumowanie wyników dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych za I półrocze

Dyrektor

8.

22.03.2016 r.

(wtorek)

Rada Pedagogiczna – samokształceniowa

Dyrektor,

9.

4.04.2016 r. (wtorek)

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

Dyrektor, Komisje egzaminacyjne

10.

18-20.04.2016 r.

Egzamin Gimnazjalny

Dyrektor, Komisje egzaminacyjne

11.

20.06.2016 r. (poniedziałek)

Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna

Dyrektor, Wychowawcy klas

12.

08.2016 r.

Podsumowanie wyników dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych w roku szkolnym 2015/2016

Dyrektor

 

Raz w miesiącu

Posiedzenie Zespołu wychowawczego

przewodniczący zespołu

 

Według planów

Posiedzenie Zespołów przedmiotowych

przewodniczący zespołów

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Gmina Solina
Wołkowyja
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
ZS Wokowyja 2012. Wszelkie prawa zastrzeone. Wspierane przez PHP-fusion. Tumaczenie projektu DaRy.