Nawigacja
Rada Rodziców

Co to jest Rada Rodziców?

Są to przedstawiciele wszystkich rodziców uczniów danej szkoły wybrani w demokratycznych wyborach. Reprezentują oni ogół rodziców w szkole, np. w kontaktach z Radą Pedagogiczną oraz poza szkołą, np. we współpracy z Radami Rodziców innych szkół.

Rada Rodziów działa na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 ze zm.)

W dniu 09 września 2015 r. odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów Zespołu Szkół w Wołkowyi.

Została wybrana Rada Rodziców w składzie:

  • przew.: Pan Mariusz Siuciak
  • zastępca przew.: Pani Sylwia Wieczorek
  • sekretarz: Pani Dorota Paszkowska
  • skarbnik: Pani Mariola Łoś-Piątkowska

Członkowie Rady Rodziców:

  • Pani Monika Nynyk
  • Monika Sławek-Siuciak
  • Pani Magdalena Pasławska
  • Pani Anna Suchowiecka

Wybrano również komisję rewizyjną w składzie:

  • Pani Iwona Czarnecka
  • Pani Sabina Tymcio

 

Ustalono składkę na Radę Rodziców w wysokości 15 zł.

Konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Wołkowyi:

 52 8642 1012 2003 1213 4355 0001

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Gmina Solina
Wołkowyja
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
ZS Wokowyja 2012. Wszelkie prawa zastrzeone. Wspierane przez PHP-fusion. Tumaczenie projektu DaRy.