Nawigacja
Samorząd uczniowski

 

Zakres kompetencji samorządu uczniowskiego określa art. 55 ustawy z 7 IX 1991 o systemie oświaty.

Należy do niego:

  • prawo do przedstawiania radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a zwłaszcza dot. realizacji podstawowych praw uczniów,
  • prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  • w porozumieniu z dyrektorem, prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.


Struktura organizacyjna samorządów uczniowskich zależy od decyzji samych uczniów, przepisy prawne bowiem nie narzucają żadnych ograniczeń. Ustawa o systemie oświaty mówi jedynie, że “zasady wybierania i działania organów samorządowych określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym”. 

Skład samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016


Przewodniczący: 

Zastępca: 

Sekretarz: 

Sekcja uczniów kl. 1-3

 

 

Sekcja uczniów kl. 4-6

 

 

Opiekunowie:  

Paulina Kruczek

Aleksandra Szumańska

Natalia Wronowska

Szymon Wronowski

Kamila Bogacka

Filip Wronowski                   

Jakub Hryniak

Martina Wieczorek

Adrianna Bugajska               

Bogumiła Łoś

 


 

Samorządy klasowe:


Klasa 1 szkoła podstawowa

Przewodniczący: 

Zastępca :

Skarbnik:

Klasa 2 szkoła podstawowa

Przewodniczący: Adrian Solan

Zastępca: Kacper Majda

Skarbnik: Szymon Wronowski

Klasa 3 szkoła podstawowa

Przewodniczący: Jakub Hryniak

Zastępca: Sebastian Jarosz

Skarbnik: Amelia Orłowska


Klasa 4 szkoła podstawowa

Przewodniczący: Miłosz Siuciak

Zastępca: Adrianna Bugajska

Skarbnik: Aleksandra Pieszczoch

 

Klasa 5 szkoła podstawowa

Przewodniczący: Martyna Stareńka

Zastępca: Adam Koncewicz

Skarbnik: Martina Wieczorek

Klasa 6 szkoła podstawowa

Przewodniczący: Paulina Kruczek

Zastępca: Magdalena Paslawska

Skarbnik: Aleksandra Witkowska

Klasa I gimnazjum

Przewodniczący: Ernest Lorenc

Zastępca: Weronika Wronowska

Skarbnik: Martyna Suhowiecka

Klasa II gimnazjum

Przewodniczący: Patrycja Stanisławczyk

Zastępca: Maria Piątkowska

Skarbnik: Katarzyna Siuciak

Klasa III gimnazjum

Przewodniczący: Dawid Janczak

Zastępca: Iwona Dębińska

Skarbnik: Joanna PasławskaMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Gmina Solina
Wołkowyja
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
ZS Wokowyja 2012. Wszelkie prawa zastrzeone. Wspierane przez PHP-fusion. Tumaczenie projektu DaRy.